Biomagnetisme

Curar amb imans

Qué és i quin és el origen del Par biomagnètic o Biomagnetisme Mèdic?

El Biomagnetiame Mèdic és un sistema terapèutic desenvolupat pel Doctor Isaac Goiz Durán desde el 1988, en ell s'utilitzen potents imans per combatre virus, bacteris, fongs, paràsits i altres germens que són la causa de diverses malalties o dolències. Es tracta de eliminar les causes que originen o impedeixen la rehabilitació d'aquestes.

Es per això que es fa un reconeixement amb uns potents imans (no electrificats ni conectats a cap màquina electrònica) que s'apliquen a diverses zones del cos, com si es tractes de resseguir o fer un escaner biomagnètic.

Un cop reconegudes i confirmades les zones en el seu potencial enegètic (que corresponen a òrgans i teixits que pateixen el desequilibri) el terapeuta aplica un conjunt d'imans en aquests punts durant uns 15-20 minuts.

La malaltia es localitza en l'òrgan o teixit en desequilibri entre càrregues positives i negatives. Si es corregeix l'alteració iònica, desapareix el problema, ja que es retorna a un punt d'equilibri.

D'això s'encarrega el biomagnetisme, gràcies a la seva força o energia de polaritat; la polaritat negativa és capaç d'impactar una càrrega patològica similar, les que s'anul·len al trobar-se amb la càrrega positiva.

El mètode suposa que la gran majoria de les malalties són provocades per una infecció.

A data d'avui, el doctor ha descobert e identificat 314 pars regulars biomagnètics, 78 pars especials i 22 pars disfuncionals que al mateix temps identifiquen energeticament el mateix número de malalties en el organisme.

Ventatges i beneficis del Biomagnetisme Mèdic

Les ventatges i beneficis del Biomagnetisme Mèdic són molts ja que és un sistema que consisteix en el reconeixement de punts d'energia alterats en el organisme que en conjunt acaben provocant una malaltia o dolències tant físiques com psicoemocionals o metabòliques, autoinmunes, tumorals, infecto-contagioses, disfuncionals, crònico degeneratives o intoxicacions.

Amb el Biomagnetisme obtenim una millora clínica del pacient en un gran número dels casos sense fer tractaments convencionals ni farmacològics, també ajuda a tenir el nostre organisme més equilibrat, creant resistència antimicrobiana i reduint el risc de infeccions. També molt recomanable en els "pre i post" operatori i en les fractures òsses.

El Biomagnetisme és compatible amb qualsevol altra teràpia com la Homeopatia, Naturopatia, Flors de Bach, Reiki... i pot utilitzar-se simultàniament amb tractaments al·lopàtics tradicionals.

Contraindicacions i desventatges del Biomagnetisme Mèdic

Les úniques contraindicacions són la quimioteràpia, la radioteràpia, el ús de marcapassos o aparells que utilitzin bateries com ara els audífons i durant l'embaràs.

I com a desventatge si es pot dir així, tindríem el que són les crisis curatives que es poden presentar en 24 o 48 hores posterios al tractament i en 1 de cada 10 casos. Les crisis curatives podríen ser: Simptomes lleus de desintoxicació, vòmits, descompossició, febres o febrícules,augment de la cantitat d'emissió d'orina, cansanci, sudoració.

contacteSol·liciti més informació